Tại sao tôi nhận được số tiền trong Ví ít hơn số tiền tài khoản Ngân hàng bị trừ?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.