Tôi có thể hủy giao dịch đang ở trạng thái chờ xử lý hay không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.