Tại sao tôi nạp tiền tài khoản ngân hàng bị trừ mà trong Ví không được cộng tiền?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.