Số tiền tối đa tôi có thể rút qua ngân hàng liên kết là bao nhiêu?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.