Ngoài CMND/Hộ chiếu, tôi có thể sử dụng giấy tờ khác như bằng lái xe để định danh tài khoản không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.