Nếu tôi gửi quà nhưng bạn của tôi không nhận được, tôi có mất số tiền đó không?

Bình luận

0 bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.